Samorozwój

Samoakceptacja

Czym jest samoakceptacja?

Co oznaczają te słowa?

Pokochanie siebie takim, jakim jesteś.

Akceptowanie swoich nawyków, umiejętności i tego jak wyglądasz.

Akceptowanie swojej sytuacji i okoliczności oraz zaprzestanie nienawidzenia ich lub złości na nie.

Mieć współczucie dla siebie.

Bycie mniej osądzającym w stosunku do siebie.

Samoakceptacja oznacza świadomość, że nikt nie jest doskonały i akceptację wszelkich niedociągnięć, które możesz mieć.

Przestać rozwodzić się nad błędami z przeszłości.

Obejmowanie tego, kim jesteś.

To nie oznacza rezygnacji z ulepszania siebie i swojego życia. Oznacza to, że nie masz żadnych problemów, żalu i złości na siebie i na okoliczności swojego życia.

Akceptacja siebie daje spokój. Jest to jednak pierwszy krok.

Akceptowanie swoich zachowań i słabości, i nie robienie nic w celu poprawy, nie jest właściwym rodzajem samoakceptacji. Nie przyczynia się ona do prawdziwego postępu i poprawy.

Termin ten wydaje się nie być dobrze wyjaśniony i dobrze zrozumiany.

Jak już powiedziano, akceptacja siebie takim, jakim się jest, to tylko pierwszy krok. Pomaga uświadomić sobie swoje dobre i złe cechy, może złagodzić poczucie winy, brak szacunku do siebie czy nieszczęście.

Samoakceptacja nie oznacza, że akceptujesz to, jaki jesteś i nie robisz nic, aby się zmienić i poprawić. Nie oznacza akceptacji swojego losu i życia takim, jakie jest.