Filozofia Zjawiska paranormalne

Dobry i zły Bóg

The Evil God Challenge wymaga wyjaśnień, dlaczego wiara we wszechmocnego i dobrego Boga jest znacznie bardziej uzasadniona niż wiara we wszechmocnego i złego Boga. Większość popularnych argumentów za istnieniem Boga nie daje żadnych wskazówek na temat jego moralnego charakteru, a zatem wydaje się, w oderwaniu, działać równie dobrze na rzecz złego, jak i dobrego Boga. […]

Filozofia Zjawiska paranormalne

Ateizm

Krytyka ateizmu to krytyka koncepcji, ważności lub wpływu ateizmu, w tym związanych z nim implikacji politycznych i społecznych. Krytyka obejmuje stanowiska oparte na historii nauki, odkryciach w naukach przyrodniczych, teistycznych argumentach apologetycznych, argumentach dotyczących etyki i moralności, skutkach ateizmu dla jednostki lub założeniach leżących u podstaw ateizmu. Różni współcześni agnostycy, jak Carl Sagan, i teiści, […]

Filozofia Historia

Dalajlama

Dalajlama, tybetański przywódca na wygnaniu, powiedział, że tolerancja religijna „Aryabhoomi”, odniesienie do Indii znalezione w Mahabharacie, istnieje w tym kraju od tysięcy lat. „Nie tylko hinduizm, dżinizm, buddyzm, sikhizm, które są rodzimymi religiami, ale także chrześcijaństwo i islam rozkwitły tutaj. Tolerancja religijna jest wpisana w indyjską tradycję” – powiedział Dalajlama. Przykładem wolności religijnej na subkontynencie […]

Ciekawostki Filozofia

Atezim epistemologiczny

Ateizm epistemologiczny, czyli agnostyczny, twierdzi, że ludzie nie mogą poznać Boga ani stwierdzić jego istnienia. Podstawą ateizmu epistemologicznego jest agnostycyzm, który przyjmuje różne formy. W filozofii immanencji boskość jest nierozerwalnie związana z samym światem, w tym z umysłem człowieka, a świadomość każdego człowieka jest zamknięta w podmiocie. Według tej formy agnostycyzmu, to ograniczenie perspektywy uniemożliwia […]

Filozofia

Doktryna piekła

Niektórzy przeciwnicy tradycyjnej doktryny piekła twierdzą, że kara ta jest nieproporcjonalna do wszelkich możliwych do popełnienia przestępstw. Ponieważ człowiek ma skończoną długość życia, może popełnić tylko skończoną liczbę grzechów, a jednak piekło jest karą nieskończoną. Jorge Luis Borges w swoim eseju La duración del Infierno sugeruje, że żadne przewinienie nie może uzasadniać nieskończonej kary, ponieważ […]

Filozofia Zjawiska paranormalne

Boskie ukrycie

Temat boskiego ukrycia, milczenia czy ciemności ma długą historię w teologii judeochrześcijańskiej. Korzenie judeochrześcijańskiego opisu Boga jako ukrytego znajdują się w Biblii, na przykład w Psalmach: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? …. Wołam za dnia, ale nie odpowiadasz….”, oraz w Księdze Izajasza: „Zaprawdę jesteś Bogiem, który się ukrywa, o Boże Izraela, Zbawicielu”. Jednym […]